Hopp til hovedinnholdet

Discovery Sprint

egner seg godt når man skal i gang med å løse komplekse problemer hvor vi ser at det ikke kun er ett enkelt svar eller kun én gitt løsning. Prosessen bygger på velprøvde metoder fra designdrevet innovasjon, hvor et tverrfaglig team utforsker problemområdet fra forskjellige vinkler og har som mål å konkretisere en god problemstilling og definere et område for tjenesteutviklingsfasen.

Digital innovasjon løses ikke på den årlige strategisamlingen

Det finnes ofte mange gode idéer. Å sette de ut i live er vanskeligere. Siden vi startet å utvikle digitale produkter og tjenester for over 20 år siden har vi sett at evnen til å tilpasse, operasjonalisere og kontinuerlig forbedre seg med mål om å holde seg relevant i et marked som stadig endres, ikke nødvendigvis er noe som løses på den årlige strategisamlingen alene. Likevel har de som lykkes med å skape gode tjenester som begeistrer mennesker og tilfører verdi for bedriften ofte én fellesnevner; de jobber etter designdreven metodikk. Gjennom en Discovery Sprint benytter vi oss av det beste fra denne metodikken, enten for å gi dere flere kvalifiserte idéer, hjelpe med å sette de ut i live, eller bare konkretisere vide problemstillinger eller visjoner som typisk ser ut slik; "Hvordan kan vi redusere churn" eller "Vi ønsker å finne nye lønnsomme forretningsområder".


Les også: Slik skaper du en strukturert innovasjonskultur


Strategi & innsikt

Uansett om du liker det eller ikke, er kundene og verden i konstant endring. I en digital kontekst spiller det ingen rolle om du selger strikketøy, bildeler eller helsekost. Kundenes og omgivelsenes forventninger til deg formes av summen av deres tidligere digitale opplevelser, også utenfor din bransje og tilstedeværlese. Derfor er det helt essensielt å hele tiden sørge for å kontinuerlig innhente innsikt og ta temperaturen på brukerne, bransjen og markedet. Parallelt kobles deres visjoner og strategi opp mot innsikten og sørger for at videre arbeid er på kurs mot organisasjonens langsiktige mål.Utforske

For å skape bedre resultater raskere, utforsker vi mulighetsrommet basert på innsikten innhentet i første fasen. Dette gjøres ved å generere hypoteser, som vi tar med oss videre for testing og kartlegging (noe vi forøvrig er store fan av ettersom ved å teste en hypotese får du enten bekreftet teorien din eller lærer noe du kan ta med deg videre). I kombinasjon med hypotesegenerering gjennomføres et utvalg av passende, kreative øvelser hentet fra designdrevet innovasjon. Basert på disse øvelsene og hypotesene lages idékort som klassifiseres i matriser som impact/effort, how now wow eller importance/urgency.
Definere

Når eksperimentet er gjennomført måler og evaluerer dere resultatet. Har eksperimentet gitt positive resultater kan løsningen på problemet finjusteres, løftes ut av vekstporteføljen og innlemmes i planen for operasjonalisering.

Konkretisere problemstilling

Definere område for tjenesteutvikling

Oppsummering og veien videre
Nysgjerrig på å samarbeide med oss?


Vi hjelper dere gjerne på veien mot å sette idéskapning og innovasjon i system. Avtal en uforpliktende prat med meg, så tar jeg kontakt med deg.

Strategi og forretningsdesigner
Daniel Bäckström
daniel@norse.digital