Hopp til hovedinnholdet

O for Ordliste

Vår bransje er overfylt med ord og begreper som kan forvirre. I denne ordlista tar vi for oss ord som vi bruker mye eller som vi ofte blir spurt om å forklare.

A/B testing

A/B-testing brukes for å finne ut hvilket av to ulike alternativer som passer best. I vår bransje kan man for eksempel være usikker på hvilken av to ulike forsider brukerne foretrekker. Dette kan man finne ut av ved å A/B-teste. I dag finnes det mange ulike verktøy man kan bruke hvor tjenesten selv viser frem Side A og Side B til forskjellige brukere for å se hvilken som løser oppgaven best.


Accessibility

...eller tilgjengelighet på norsk, handler i vår bransje om å gjøre tjenester universelt utformet. FN setter tilgang til internett som en av sine menneskerettigheter, og mener at alle uansett funksjonsgrad skal ha tilgang til informasjon på lik linje med funksjonsfriske. Det finnes en rekke krav man må følge med på med tanke på bruk av kontrast, fontstørrelser og mer. Vi i Norse bruker veldig mye tid på dette, og vår ekspert Silje har skrevet et forklarende innlegg om det om du kan lese her.


AI

(Artificial intelligence) - eller kunstig intelligens på norsk, er et begrep som beskriver datasystemer som kan lære av egne erfaringer og løse komplekse problemstillinger i ulike situasjoner, med mål om å etterligne menneskets intelligens.


API

(Kort for application programming interface) eller programmeringsgrensesnitt på norsk handler om å lage endepunkter som man kan hente data fra. Feks. dersom du skulle ønske å vise været på din nettside, kan dette hentes via et API fra yr.no. Dataen fra yr blir da hentet og vist på din side.


Backend

Backend-utviklere lager alt det du ikke ser på en tjeneste. De sørger for å koble alt av integrasjoner og systemer sammen på “bakrommet” av tjenesten.


Best practice

Er et begrep vi bruker når vi snakker om den beste måten å gjøre noe på (herav "beste praksis"). Dette kan for eksempel sammenlignes med det vi også kaller for bransjestandard.


Brukersentrisk

Brukersentrisk handler om å fokusere på og ha brukeren i sentrum av det man driver med. Dette er det prinsippet i design thinking det er størst fokus rundt. I de senere årene har det å fokusere på behovene til brukeren av tjenesten din blitt viktigere og viktigere, rett og slett fordi det gjør tjenestene bedre.


Brukerreise

Eller customer journey på engelsk, er et begrep vi bruker når vi snakker om det som skjer rundt en bruker av en tjeneste. Fra de får behovet for å gjøre noe til de utfører en handling, og til slutt gjør seg opp en mening om opplevelsen de har hatt.


Brukertesting

Brukertesting handler om å validere og teste en løsning på de brukerne som skal bruke tjenesten. Dette gjør vi for å finne ut av hva som fungerer, og hva som ikke fungerer. En brukertest varer gjerne mellom 30-45 minutter og består av ett sett med oppgaver som brukeren skal gjennom. Det finnes flere måter å gjennomføre en brukertest på, alt fra 1-1 fysisk eller over nett med ulike type verktøy.


B2B

Kort for business to business handler om bedrifter som selger varer og tjenester til andre bedrifter.


B2C

Kort for business to customer handler om bedrifter som selger varer og tjenester til privatpersoner eller privatmarkedet. Klesbutikker hvor du som privatperson handler klær til deg selv er et eksempel.


CMS

Kort for content management system eller publiseringsløsning på norsk er plattformen nettsider bygges på. Et CMS brukes til å håndtere, vise og publisere innhold. Wordpress og Craft er eksempler på leverandører av CMS.


CPC

(Kort for cost per click) eller kostnad per klikk på norsk henger ofte sammen med annonsering på nett. Når man kjøper annonseplass betaler man en pris hver gang noen klikker på annonsen din som da er CPC.


CR

Kort for change request, er et begrep som handler om når kunder ønsker ekstra funksjonalitet utover det som er avtalt eller det som er planlagt. CR’er dukker som regel opp i implementeringsfasen når kunden finner ut at de ønsker et tillegg til tjenesten sin. På norsk kalles dette for et endringsønske.


CS

Kort for customer success, er hos oss et eget team som jobber med forvaltningen av en tjeneste. Når tjenesten er ferdig utviklet kan kunden, om ønskelig, fortsette videre med customer success hvor de får hjelp til å rette opp feil, forbedring og videreutvikling av tjenesten.


CTA

Kort for Call to Action, er knapper og områder på en side som skal prøve å få brukeren til å klikke eller gå videre. Typiske CTA er knapper som sier “Bestill nå” eller “Prøv gratis”.


Customer Journey

Eller brukerreise på norsk, er et begrep vi bruker når vi snakker om det som skjer rundt en bruker av en tjeneste. Fra de får behovet for å gjøre noe til de utfører en handling, og til slutt gjør seg opp en mening om opplevelsen de har hatt.


Deploy

Betyr at en digital løsning, f.eks. en applikasjon utplasseres for allmennheten. Man har kanskje hørt: “Hey, the app will be deployed to prod this afternoon!”? Det betyr altså at applikasjonen blir tilgjengelig for sluttbrukerne.


Design Thinking

Dette er en metodikk som kort fortalt baserer seg på å følge prinsipper som fokuserer på brukeren. Design thinking er en menneskeorientert tilnærming til innovasjon og utvikling av nye tjenester og produkter. De senere årene har metoden blitt populær og fått et solid fotfeste i store og små selskaper som ønsker å endre seg raskere og bedre.


Dev

Er en forkortelse for Development (på norsk: utvikling). En “Dev” kan i dataverden bety en “Developer”, en utvikler som sitter hovedsakelig med programmering/koding. Dev kan også bety at f.eks. en digital løsning er under utvikling (“under development” aka. “on dev”).


Digitalization

...som begrep (på norsk: digitalisering), betyr flere ting. Det kan være å digisere noe, som betyr å konvertere analog data til digital data, eller å “putte strøm på papiret” for å si det enkelt. Et konkret eksempel kan være å konvertere en filmrull til en digital bildefil. Andre former for digitalisering kan være digital automasjon eller digital transformasjon. Sistnevnte kan eksemplifiseres med at man tenker i helt nye baner. Det betyr dermed ikke at alle i bedriften får nye iPad-er, men at man for eksempel tar i bruk kundedata for å forbedre eller skape helt nye digitale tjenester.

Når vi i Norse snakker om å digitalisere mener vi som oftest å skape sømløs interaksjon mellom mennesker og teknologi. Med andre ord, liker vi å skape noe fra scratch sammen med kunden for å forbedre en allerede hverdagslig prosess, produkt eller tjeneste. Fra å utforme et digital medlemskort for Skiforeningen til tyngre løsninger som BUAs låneordning.


Digital Product Studio

Er en beskrivelse på en virksomhet som samler digital faglig ekspertise (på norsk: digitalt produktstudio) under ett og samme tak. Her kan prosjektledere, tech leads, designere, tjenesteutviklere, programmerere/kode-hoder, markedsførere, customer success, seniorer som juniorer, og ledelse jobbe sammen for å skape et digitalt produkt eller tjeneste som oppfyller etablerte mål og krav og som skal fungere godt i praksis. Fra skriblerier på en serviett til et fiks ferdig digitalt produkt.

Les mer

Disruptive

Et begrep som, i sammenheng med Disruptive Innovation (på norsk: disruptiv innovasjon), betyr en banebrytende innovasjon. Med andre ord, et nytt produkt eller tjeneste som er så banebrytende at nyvinningen forstyrrer et etablert marked, som regel på en positiv måte med tanke på f.eks. pris og forenkling.


Duplicate content

Betyr at innhold (tekst) på en nettside vises helt eller svært likt som på en annen nettside (på norsk: duplisert innhold). Dette liker søkemotorene ikke særlig godt og kan resultere i at en av de dupliserte sidene ikke blir vist i et søk. Begrepet brukes som regel innenfor søkemotoroptimalisering (SEO).


e-Commerce

Betyr “electronic commerce” og kan skrives på forskjellige måter, på norsk “elektronisk handel” også kjent som “netthandel”. Begrepet referer til handel over internett hvor blant annet Amazon.com og varsityheadwear.com er to eksempler på slike nettbutikker. Den siste tiden har flere og flere fysiske butikker (populært kalt brick-and-mortar shops på engelsk) har også startet med netthandel hvor klikk-og-hent har blitt populært. Tall fra SSB peker på at i alt ble det handlet varer på nettet for 19 milliarder kroner i 2. kvartal 2020. Dette 38 prosent mer enn i 1. kvartal 2020.


Endringsønske

Se forkortelsen CR.


ERP

står for “Enterprise Resource Planning”. En ERP er en software (gjerne et SaaS) som administrer et selskapets ulike prosesser som f.eks. økonomi, rapportering til HR-aktiviteter, salg, produksjon osv. Microsoft, SAP og Oracle er noen av flere der ute som tilbyr slik programvare.


Fake door test

Fake Door Test er en teknikk som vi bruker i produktutvikling for å evaluere interesse for en idé eller et produkt før det faktisk blir utviklet eller lansert. Det innebærer å opprette en tilsynelatende fungerende nettside, annonse eller lignende som viser et produkt eller en tjeneste som ikke faktisk er tilgjengelig. Hensikten er å måle hvor mange mennesker som klikker på "kjøp" eller "mer informasjon" -knappen, og dermed evaluere interessen for produktet uten å investere tid og penger i produksjonen før man vet om det er en reell etterspørsel. Det kan også gi innsikt i hvilke funksjoner, priser og designaspekter som appellerer mest til kundene, og dermed hjelpe med å forme det endelige produktet.


Frontend

Er den delen av nettsiden eller tjenesten som er synlig på skjermen, som bl.a. inneholder tekstene du leser, bildene du ser og knappene du trykker på. Her implementeres designet for alle skjermstørrelser og enheter, brukervennlighet ivaretas, universell utforming følges og kommunikasjon til og fra backend integreres.


Gamification

Handler om å bruke elementer fra spillverden inn i tjenester. Dette kan være premier og trofeer, hvordan man gjennomfører en handling og mer.


Hackathon

Er et begrep som brukes rundt arrangementer der man ønsker å løse et problem ved hjelp av design, koding, utvikling og mer. Hackathons kan være i ulike settinger og omfang.


Headless

Når vi snakker om headless er dette i forbindelse med utvikling og implementering av tjenester. Headless betyr at innhold ikke er knyttet opp mot design. Dersom man bruker et headless CMS som f.eks. Craft, er det lett å trekke ut all data og gjenbruke det i f.eks mobilapp eller andre tjenester ved en senere anledning.


Ideation

Handler om de kreative prosessene man utfører når man utvikler, genererer og formidler ideer. Et veldig enkelt eksempel er å lage tankekart. Vi i Norse pleier ofte å gjøre en bedre og like enkel øvelse kalt Round Robin.


Innsikt

I vår bransje er innsikt tolkningen av det vi samler inn av informasjon om for eksempel brukeren, leverandøren, bransjen og konkurrenter. Innsikten danner grunnlaget for tjenestene vi utvikler for å sørge for at de møter et reelt bruker eller markedsbehov.


Internet of things (IoT)

På norsk “Tingenes internett”, er et nettverk eller IKT-system som gjør at fysiske gjenstander (som for eksempel en mobiltelefon) kan koble seg sammen med hverandre, kommunisere og utveksle data. En bil kan for eksempel snakke med en mobiltelefon, og kjøleskapet kan sende signaler til en nettbutikk når den er tom for en matvare. Tingenes internett gjøres ved hjelp av teknologi som trådløs kommunikasjon og mobilkommunikasjon, sensorer og små datamaskiner.


Iterasjon

Fra latin “ta opp igjen”, brukes når vi snakker om å gjøre en forbedring av en prototype, tjeneste eller annet. Innen vårt felt bruker vi også begrepet “iterativ prosess” hvor vi repeterer en prosess flere ganger for å komme oss nærmere et solid resultat.


Kanban

Er en metodikk eller måte å jobbe på i tidsavgrensede prosjekter. Metodikken kjennetegnes ved visualisering av arbeidsoppgaver på tavler. Dette kan gjøres fysisk eller digitalt, for eksempel ved bruk av Jira eller Trello. På mange måter så kan man si at Kanban hjelper et team med en optimalisert arbeidsflyt.


Machine learning

Eller maskinlæring på norsk, er en spesialisering innen kunstig intelligens. I maskinlæring utvikler mennesker algoritmene, som siden opererer uavhengig av mennesker på store datasett og finner mønstre som mennesker ikke vil være i stand til å avdekke. Maskinlæring lærer på egen hånd, og er ansett å være den kraftigste formen for kunstig intelligens.


Mobile First

Handler om å starte med design rundt de minste skjermene for så å jobbe seg oppover til større skjermstørrelser. Ved å jobbe ut ifra et mobile first-prinsipp sørger man for at designet som utvikles oppleves like godt på en iPhone som en stor PC-skjerm.


Moodboard

Brukes som inspirasjon til hvordan en tjeneste skal se og oppleves. Et moodboard kan være fargekombinasjoner, skjermbilder og funksjonalitet hentet fra andre steder som viser hvordan tjenesten skal oppleves.


MVP

(Kort for Minimum Viable Product) er den enkleste versjonen av en løsning man ønsker å levere. MVP blir brukt for å kunne teste ut markedet ved å tilby de helt nødvendige funksjonalitetene. Etter MVP ser man hva som fungerer, og fortsetter med å legge til funksjoner.


Onboarding

Er det første som møter brukerne av en ny tjeneste. Dette kan være forklaringer på hvordan ulik funksjonalitet av tjenesten fungerer eller hva man kan gjøre. Dette skjer ofte i forbindelse eller rett etter innlogging. Onboarding er veldig viktig for å få brukerne til å forstå hensikten bak og hvordan en tjeneste skal brukes, og vil sørge for at de opplever tjenesten som mer profesjonell.


Prototype

En prototype er en enkel løsning satt sammen av design for å teste ut hvordan tjenesten kan fungere. En prototype er en enklere og langt mindre komplisert versjon av den endelige løsningen, og blir brukt for å redusere kostnader knyttet til utvikling. En prototype gir en god forståelse av hva brukeren kan gjøre med tjenesten, og hvordan tjenesten gir verdi til den som bruker den.


React

React, som har sitt opphav hos Facebook, er et komponentbasert JavaScript-bibliotek for å utvikle brukergrensesnitt.


Roadmap

Er et begrep vi bruker for å snakke om hvor lang tid ting vil ta. Et roadmap kan vise en tjeneste fra start til slutt, med alle milepæler for testing, avklaringer og så videre.


ROI

(Kort for Return of Investment) eller avkastning på investering er det man sitter igjen med, enten i minus eller pluss etter å ha investert i f.eks markedsføring. Hvis markedsføringen har kostet 1000 kr og du har fått 1 ny kunde som kjøper tjenester til 2000 kr, er ROI på 1000 kr.


SaaS

(Kort for software as a service) på norsk “Programvare som en tjeneste”. SaaS lar brukere koble seg til og bruke skybaserte applikasjoner over nettet. En organisasjon kan leie rettigheter til å bruke et program som vanligvis åpnes i en nettleser. SaaS er motsatsen til “native” programvare, programvare som du installerer på datamaskinen din. Fordelen med SaaS er at kostnader for bedrifter og organisasjoner reduseres, og man slipper å bruke tid på installasjon. I Norse har vi vært med på å bygge en rekke SaaS-løsninger, som for eksempel Qlearsite - et HR-verktøy som lar organisasjoner samle inn svar fra sine ansatte, analyserer svarene og gir anbefalinger til hvor man bør fokusere innsats innen HR-området.


Scope

Er det begrepet vi bruker for å snakke om omfanget av et prosjekt. Når vi gir tilbud på løsninger eller tjenesteutvikling estimerer vi opp hva ting vil koste innenfor et scope.


Stakeholders

Er de viktigste personene innen en bedrift eller et prosjekt. Dette kan være brukere, ledere, administratorer, investorer og så videre.


Tilgjengelighet

Eller accessibility på engelsk, er i vår bransje å gjøre tjenester universelt utformet. Det er skrevet inn i menneskerettighetene at folk med synsproblemer eller andre type funksjonsnedsettelser fortsatt skal kunne bruke digitale tjenester. Derfor finnes det en del krav man må følge med på med tanke på bruk av kontrast, fontstørrelser og mer. Vi i Norse bruker veldig mye tid på dette, og vår ekspert Silje har skrevet et forklarende innlegg om det om du kan lese her.


Tjenesteutvikling

Henger sammen med tjenestedesign og fokuserer på brukeren. Det man gjør her er å utvikle tjenesten ut i fra et brukersentrisk perspektiv og involverer brukeren fra starten av slik at man dekker de behovene de har.


Top of mind

Top of mind er et begrep som brukes for å si noe om hva som er det første som faller deg inn i en gitt setting. Feks. dersom du hører "streaming av musikk" vil mange tenke på Spotify. Spotify er derfor "top of mind" hos de fleste. Det å være "top of mind" i ditt segment som bedrift sier ofte om hvor god markedsandel du har og bør være noe alle bedrifter strever etter å være.


TypeScript

TypeScript er et supersett av Javascript som er utviklet av Microsoft, som gir støtte for bl.a. statisk typesjekking. Dette gir fordeler som færre bugs, forutsigbarhet og tydeligere kode. Det krever noe mer å skrive i TypeScript, men for større applikasjoner kan det være en klar fordel å investere den ekstra tiden for å kunne skalere bedre og unngå store overraskelser.


Validering

Med validering mener vi å få en bekreftelse på at noe fungerer eller ikke. Å validere en tjeneste betyr at man sørger for at det man utvikler møter brukerens krav og behov. Kort fortalt handler validering om å eliminere antagelser du og teamet ditt måtte ha om hvordan tjenesten oppleves fra brukerens ståsted. Validering gjøres ved å teste en prototype på reelle brukere.


Wireframes

Eller trådskisser på norsk er enkle skisser av tjenesten man ønsker å lage. Wireframes brukes for å enkelt kunne se hvor ting skal bli plassert, og er en lite ressurskrevende måte å teste ut løsningen på. Wireframes kan tegnes på papir, i designverktøy eller med andre tjenester.