Hopp til hovedinnholdet

Effektiv presisjon

Om 30 år er vi 10 milliarder mennesker på jorda. Det betyr at matproduksjonen nesten må dobles fra dagens nivå. Men selv om befolkningen vokser forblir landbruksarealet det samme, og globale klimautfordringer krever at vi tar bedre vare på ressursene vi har til rådighet.

Gårdsdrift er synonymt med fysisk og manuelt arbeid. Selv om digitalisering av kommunikasjon og dokumentasjon er standarden i mange bransjer, er disse prosessene manuelle i bondens hverdag. Sprøyting, gjødsling og innhøsting registreres med penn og papir, eller i et regneark.

Tilpasset moderne dyrking

Idéen til Farmable oppsto hos norske fruktbønder som opplevde frustrasjon rundt mangelen på teknologi i arbeidshverdagen. Tanken var å skape noe som er enkelt å ta i bruk ved hjelp av en maskin de fleste allerede eier: mobiltelefonen.

For å lykkes med å skape et digitalt produkt som passer inn i bondens hverdag må vi forstå både bransjen og markedet produktet skal lanseres i. I første omgang gjennomførte vi et prosjekt hvor vi testet hvor nøyaktig mobiltelefonens innebygde GPS kunne registrere bevegelse ute i felt.

For bonden er registrering av hvilke radkulturer som er sprøytet en viktig nøkkelaktivitet, og at dette registreres automatisk gjør at bonden kan overlate ansvaret til andre ved behov og dermed senke skuldrene. Etter at vi hadde bevist at konseptet fungerte, jobbet vi videre med innsikt og flyten i produktet for å sikre at vi utviklet et velfungerende produkt.

Fremtidens gårdsdrift - rett i lomma

Farmable er en agtech startup som bygger et Farm Management Platform, et digitalt produkt som forenkler tidkrevende oppgaver og sørger for trygg lagring av data om sprøyting, gjødsling, kalking og beskjæring. Plattformen gjør det mulig for frukt-, nær-, og grønnsaksbønder å spore, overvåke og registrere arbeidet sitt ved hjelp av mobiltelefonen. Den daglige gårdsdriften forenkles - uten at det går på bekostning av avlingen.

Farmable gjør det mulig for bonden å spore, overvåke og registrere arbeidet sitt, og rapportering til grossister og myndigheter gjøres enkelt. Med Farmable kan bonden gjennomføre nøkkelaktivitetene like presist som før - men enda mer effektivt.

I bruk på over 30000 gårder i over 13 land

Med funksjonalitet som gjør gårdsdriften langt enklere er Farmable tatt i bruk på over 30000 fruktgårder i over 13 land, og fortsetter å vokse.


Skape noe sammen?

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat!

Head of Strategy & Business Development
Daniel Bäckström
daniel@norse.digital