Hopp til hovedinnholdet

Matsikkerhet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskapning

Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) ble opprettet i 2015 som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap. Bioøkonomi baserer seg på utnyttelse og forvaltning av biologiske ressurser fra jord og hav, fremfor fossil økonomi som er basert på kull, olje og gass.

Nibio bidrar til matsikkerhet og mattrygghet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskapning gjennom forskning og kunnskapsproduksjon, og skal være nasjonalt ledende for utvikling av kunnskap om bioøkonomi.

Etter fusjonen av de tre instituttene bestod Nibio av tre ulike nettsider og en midlertidig overbygging av disse. De gamle nettsidene fungerte som et arkiv for fagstoff og tidligere publikasjoner, og Nibio trengte hjelp til å finne ut av hvordan de på best mulig måte kunne formidle forskning og levere kunnskap om sine fagområder på én og samme nettside.

Enkelt å finne informasjonen man er på jakt etter

Sammen med Dinamo har vi hjulpet Nibio med interaksjonsdesign, brukertesting, grafisk design og frontend-utvikling for å skape en samlende profil hvor man enkelt finner frem til informasjonen man er på jakt etter.

I arbeidet vårt tok vi utgangspunkt i eksisterende materiale og utarbeidet 4 ulike personas - fiktive personer i målgruppen - som dannet grunnlaget for videre innsiktsarbeid. Når vi jobber med personas skaper vi et ansikt og en personlighet på målgruppen, og definerer hvilke problemer de ønsker løst når de besøker Nibio.no. Vi gjennomførte en rekke brukerintervjuer og dro veksel på interne ressurser i Nibio som hadde innsikt i hvordan forskningsresultater og informasjon best burde presenteres.

I arbeidet med informasjonsarkitektur og interaksjon jobbet vi på stedet hos Nibio i Ås, som sikret oss god tilgang til fagressurser, intervjuobjekter og innsikt som var viktig for arbeidet vårt. Vi fikk testet ulike løsningsforslag på målgruppen, og fikk verdifull innsikt som gjorde oss i stand til å bygge en løsning som dekker flere ulike behov.

Løsningen vi har laget gir den besøkende to mulige navigasjonsruter; én for de som vet nøyaktig hvilken informasjon de er på jakt etter, og én for de som trenger å lete seg frem. Ved å tilby filtreringsmuligheter og søkefunksjon får brukeren kraftige verktøy for å enkelt finne fram til riktig informasjon.

Tilrettelegging for faglig og populærvitenskapelig formidling

Etter prosjektleveranse med arkitektur, interaksjon, grafisk design, UI-design og frontend-utviklingen, har vi bidratt videre med implementering, CMS, backend-utvikling, drift, support og lansering. Nettsidene ble lansert i juni 2017 med gode resultater hva gjelder navigasjon og forbedring av brukerflyt. Dette vises gjennom en økning i antall sidevisninger og at brukere tilbringer lengre tid på nettsidene.

Løsningen vi har bygget tilrettelegger for faglig og populærvitenskapelig formidling slik at NIBIO får løst sitt samfunnsoppdrag med å levere forskning, forvaltningsstøtte, og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig.

I 2018 vant Nibio Farmandprisen for beste nettsted for offentlige virksomheter.