Hopp til hovedinnholdet

Digitalisering av tradisjonell industri

I Norse tror vi at en sømløs overgang mellom mennesker og teknologi bidrar til å skape reell endring og innovasjon. Mange bransjer ligger fortsatt langt bak - både når det gjelder teknologi og bærekraft. Men hvordan kan teknologi bidra til å dytte en tradisjonell industri som oljebransjen i riktig retning og samtidig gjøre det enklere for menneskene i bransjen å ta de rette valgene - hver dag?

Manuelle prosesser og uinformerte valg

Oljebransjen er en tradisjonell bransje med stort digitaliseringsbehov. Oljeselskaper leier ofte skip for å gjennomføre forskjellige offshoreoppdrag. Dette kan for eksempel være å flytte en plattform, eller å frakte mannskap til eller fra ulike lokasjoner. Prosessen med å leie fartøy har tradisjonelt vært en manuell og tidkrevende prosess, hvor det meste gjøres over telefon, e-post, SMS og i Excel-ark.

I tillegg har det vært utfordrende å fremskaffe informasjon om tilgjengelige skip, og den kompliserte prosessen med å leie skip har gjort det nødvendig å bruke et mellomledd. Mellomleddet formidler informasjon mellom de to partene; rederiet som stiller fartøy til disposisjon på den ene siden, og selskapet som skal leie på den andre. Dette har bidratt til at informasjonen som deles mellom partene styres av mellomleddet, noe som begrenser muligheten til å ta valg basert på sammenlignbar og objektiv data om fartøy.

Får fart på det grønne skiftet

Den globale oljebransjen står også overfor en rekke miljømessige utfordringer, og forurensende fartøy som bruker fossilt brennstoff florerer fortsatt. Det blir snakket varmt om nye initiativ, men fortsatt er det lite konkret handling. Selv om det rettes fokus på miljø og det grønne skiftet, bidrar ikke bransjen i stor nok grad til de felles målene vi har satt for å unngå en global klimakrise. Dagens systemer for å leie skip er ikke lagt opp til at man kan ta miljøvennlige valg, og miljøvurderinger er i stor grad opp til det enkelte selskap.

Anbudsplattform for rederier og oljeselskaper

Sammen med Norselab og en erfaren bransjeekspert med bakgrunn fra både oljeselskap og skipsmegling, skapte vi Vanora - en startup som bidrar til digitalisering av oljebransjen.

Gjennom en anbudsplattform får rederier tilgang på informasjon om ulike oppdrag og mulighet til å stille fartøy til disposisjon. Oljeselskapene kan deretter velge fritt mellom fartøy basert på tilgjengelighet og sine egne skreddersydde spesifikasjoner. Plattformen bidrar til en sårt trengt åpenhet i oljebransjen.

Utviklet under radaren

For å få til dette, kreves en grundig forståelse av hvordan skipsmeglermarkedet fungerer i dag, hvilke behov de ulike partene har, og man må samtidig sørge for at løsningen er innenfor gjeldende lovverk og reguleringer. Gjennom grundige undersøkelser lærte vi om ulike områder og prosesser for informasjonsoverføring, og forstod raskt viktigheten av dokumentasjon i alle faser av et oppdrag. Funnene våre var med på å forme en kompleks prototype som måtte ta hensyn til to svært ulike brukergrupper i samme tjeneste, med rederier på den ene siden og oljeselskaper på den andre.

En av utfordringene med Vanora var at tjenesten måtte utvikles “under radaren” - plattformen var en helt ny tjeneste som ikke eksisterte i det norske markedet fra før av. Dette gjorde det vanskelig å følge et av de viktigste prinsippene for god tjenesteutvikling: brukerinvolvering. Vi måtte jobbe smart, og benytte innsikt og innspill fra ulike ressurser og brukere uten å avsløre hva vi faktisk jobbet med. Etter å ha utviklet og testet en løsning som dekket minimumsbehovet, involverte vi en ledende aktør innen norsk oljesektor for å få reelle tilbakemeldinger fra en potensiell kunde.

Verdifull innsikt i et marked i endring

Den ferdige løsningen inneholder funksjonalitet som er viktig for at oljeselskaper og rederier skal fungere effektivt og optimalt. For eksempel måtte løsningen inneholde et kommersielt skåringssystem for fartøyer på markedet, og et automatisert anbudssystem. Løsningen viser også sanntidsstatus på 3600 skip, som gir oljeselskaper verdifull innsikt i et marked som er i stadig endring. Dette er helt ny funksjonalitet som ikke har eksistert i dette markedet tidligere.

I dag er de aller fleste aktørene i Nordsjøen aktive på anbudsplattformen hvor man kan enkelt booke alt fra ankerhåndteringsskip, undervannsfartøy, slepebåter og rigger.


Utforske en idé med oss?

Vi har lang erfaring med å bygge teknologi for både startups og etablerte aktører - ta gjerne kontakt med meg for en uforpliktende prat!

Daglig leder
Lasse E. Bjørseth
lasse@norse.co