Vi kan universell utforming

Hva er universell utforming, og hvordan holder du deg innenfor det norske lovverket?

Universell utforming (UU) er å lage nettsteder og applikasjoner som er tilgjengelig for alle, uansett funksjonsnedsettelse og/eller kognitive utfordringer.
I Norge ønsker vi et samfunn der alle kan delta, også på den digitale arenaen. Derfor krever diskriminerings- og tilgjengelighetsloven at nettløsninger er universelt utformet. Ideén med universell utforming er å lage én løsning som flest mulig kan bruke med minst mulig behov for spesialløsninger ved siden av.
Har din virksomhet en nettside? Har dere lansert en app? Henvender dere dere til et bredt publikum? Da gjelder kravene for deg og ditt firma!

Internett skal være for alle, og dette jobber vi i Norse mye med, både på nye og eksisterende prosjekter.
DIFI
har laget en fin video som kort forklarer hva universell utforming vil si i praksis.

Universell utforming er at alle skal kunne bruke produktet ditt.

Når vi snakker om universell utforming sier vi at det finnes fire hovedkategorier. Disse er visuell, auditorisk, motorisk bevegelse og kognitiv kunnskap.

Det handler om for eksempel tilstrekkelig fargekontraster på tekst, forståelig språk, mulighet for bruk av tastatur og bruk av WAI-ARIA i kildekode.
FN identifiserer tilgang til informasjon og kommunikasjonsteknologi, inkludert Internett, som en grunnleggende menneskerett.

Vi har gode verktøy som vi bruker før, under og etter produkt er levert. Ved hjelp av disse verktøyene og manuelle sjekker, sørger vi for å kontinuerlig følge med på om produktene vi har produsert for våre kunder er tilstrekkelig utformet.

Vi mener at universell utforming ikke handler om tilpasning, men om å lage gode tjenester på nett. Hver femte nordmann har en eller annen form for funksjonsnedsetting. Satt på spissen vil det å ikke ha universelt utformede nettsider bety at din bedrift låser døren for hver femte potensielle kunde.I tillegg til å være brukervennlig, er det bevist at Google og andre søkemotorer prioriterer universelt utformede nettsteder i sine søkeresultat.

En nettside laget etter prinsipper om universell utforming er lettere å bruke for andre enn de som nødvendigvis trenger det. Lager man kontrasten slik at en svaksynt lett kan lese, kan det føre til at andre som jobber med nettsiden hver dag ikke får vondt i hodet så lett. Klare navn på knapper og linker tydeliggjør hensikt, og undertekster på video hjelper også deg som sitter på trikken i morgenrushet uten hodetelefoner.

EUs webdirektiv WAD og WCAG 2.0 i Norge

Forskrift om universell utforming av IKT sier at nettsider må oppfylle 35 av 61 suksesskriterier, eller krav om du vil, i den internasjonale WCAG-standarden. Den gir retningslinjer for å gjøre innhold på nett tilgjengelig, først og fremst for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Nettsiden skal være mulig å oppfatte, betjene og forstå, og den skal være robust. WCAG skal også sikre at innhold fungerer på alle enheter, eksempelvis på mobiltelefoner. Difi kontrollerer at kravene følges ved å føre tilsyn. Om et nettsted ikke følger kravene, vil Difi kreve retting og kan ilegge bøter.

I Norse utvikler vi nettsteder basert på WCAG 2.0, som står for Web Content Accessibility Guidelines. Det ble nylig godkjent en lov i EU som går på at alle nettsteder som er rettet mot allmennheten skal være AA compliant i WCAG 2.0 innen 2021.
Norske nettsteder skal følge EUs webdirektiv, og vil være veldig viktig for deg som har egne nettsteder og/eller applikasjoner. Les mer om nye foreslåtte lover HER.

Hos oss har vi fokus på universell utforming ("accessibility") helt fra startfasen av et nytt prosjekt.
Vi har jobbet mye med dette på våre produkter i lengre tid, og læringen fra denne prosessen er med oss videre. Utviklere, selgere og administrasjon har alle en forståelse for hva universell utforming er, og ikke minst hvorfor det er så viktig.

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for å hjelpe deg å bli universelt utformet?

Ønsker du å produsere innhold som er universelt utformet?

Se vår sjekkliste HER for tips som går direkte på innholdsproduksjon i henhold til WCAG.