Vi kan universell utforming, la oss hjelpe deg

Hva vil det si å være et universelt utformet nettsted, innenfor det norske lovverket?

Universell utforming (UU) er å lage nettsteder og applikasjoner som er tilgjengelig for alle, uansett funksjonsnedsettelse og/eller kognitive utfordringer.
I Norge ønsker vi et samfunn der alle kan delta, også på den digitale arenaen. Derfor krever diskriminerings- og tilgjengelighetsloven at nettløsninger er universelt utformet. Ideén med universell utforming er å lage én løsning som flest mulig kan bruke med minst mulig behov for spesialløsninger ved siden av.
Bruker din virksomhet nettsider eller apper? Da gjelder kravene for deg.

Internett skal være for alle, og dette jobber vi i Norse mye med, både på nye og eksisterende prosjekter.
DIFI
har laget en fin video som kort forklarer hva universell utforming vil si i praksis.

Universell utforming er at alle skal kunne bruke produktet ditt.

Innen universell utforming sier vi at det finnes fire hovedkategorier, som er visuell, hørsel, motorisk bevegelse og kognitiv kunnskap.

Det handler om for eksempel tilstrekkelig fargekontraster på tekst, forståelig språk, mulighet for bruk av tastatur.
FN identifiserer tilgang til informasjon og kommunikasjonsteknologi, inkludert Internett, som en grunnleggende menneskerett.

Vi har gode verktøy som vi bruker før, under og etter utvikling er ferdig. Ved hjelp av skikkelige verktøy og manuelle sjekker, kan vi kontinuerlig følge med på om produktene våre er tilstrekkelig utformet.

EUs webdirektiv WAD og WCAG 2.1 i Norge

Forskrift om unviersell utforming av IKT sier at nettsider må oppfylle 35 av 61 suksesskriterier i den internasjonale WCAG-standarden. Den gir retningslinjer for å gjøre innhold på nett tilgjengelig, først og fremst for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Nettsiden skal være mulig å oppfatte, betjene og forstå, og den skal være robust. WCAG skal også sikre at innhold fungerer på alle enheter, eksempelvis på mobiltelefoner. Difi kontrollerer at kravene følges ved å føre tilsyn. Om et nettsted ikke følger kravene, vil Difi kreve retting og kan ilegge bøter.

I Norse utvikler vi nettsteder basert på WCAG 2.1, som står for Web Content Accessibility Guidelines. Det ble nylig godkjent en lov i EU som går på at alle nettsteder som er rettet mot allmennheten skal være AA compliant i WCAG 2.1 innen 2021.
Norske nettsteder følger EUs webdirektiv, som vil være veldig viktig for deg som har egne nettsteder og/eller applikasjoner. Les mer om nye foreslåtte lover HER.

Hos oss har vi fokus på universell utforming ("accessibility") helt fra startfasen av et nytt prosjekt.
Vi har jobbet mye med dette på våre produkter i lengre tid, og læringen fra denne prosessen er med oss videre. Utviklere, selgere og administrasjon har alle en forståelse for hva universell utforming er, og ikke minst hvorfor det er så viktig.

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for å hjelpe deg å bli universelt utformet?