Sjekkliste i universell utforming for innholdsprodusenter

Everything decorative image

Selv om nettsiden din i utgangspunktet er universelt utformet, er det fremdeles flere sjekkpunkter du som innholdsprodusent må være klar over.

Les gjennom denne sjekklisten, og produser innholdet ditt i henhold til den. Innhold som kontinuerlig opprettes må lages innenfor et universelt utformet rammeverk, enten det kommer fra maler eller egen kunnskap. Nedenfor følger de punktene i WCAG 2.0 som er forbeholdt innholdsprodusenter.

Hvert punkt er klikkbart for mer informasjon.

Kildehenvisning: https://www.wuhcag.com/